Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

mvo
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)Brothers Consultants & Partners is zich welbewust van de effecten van hun bedrijfsvoering op milieu, mens en de maatschappij. Onze onderneming houdt hier rekening mee en scheidt bedrijfsafval, communiceert zo veel mogelijk digitaal om het papierverbruik te reduceren en verbruikt 100% groene energie die afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. (energiebron: wind)

Hiermee draagt Brothers Consultants & Partners bij aan de productie van duurzame energie, bespaart het onnodig verbruik van grondstoffen en energie en draagt het bij aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.

Tevens stimuleert Brothers Consultants & Partners haar medewerkers deel te laten nemen aan maatschappelijk betrokken projecten en onderdeel te zijn van deze organisaties. Deze vrijwillige non-profitorganisaties streven naar de ontwikkeling van hun individuen, alsmede de ontwikkeling van de samenleving en de maatschappij. Op dit moment zijn de werknemers van Brothers Consultants & Partners actief in onder andere de Leo Club Maastricht Fortezza en Kiwanis Young Professionals Maastricht.