Administratieve werkzaamheden

 

Voor u, als ondernemer, is het van belang een goede administratie op te zetten. U bent niet alleen wettelijk verplicht om uw administratie zorgvuldig bij te houden en te bewaren maar het is voor u belangrijk om de actuele stand van zaken van uw bedrijf goed in de gaten te houden.

Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in elektronische vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:

– Kasadministratie
– Het inkoop- en verkoopboek
– Ontvangen en verzonden facturen
– Bankafschriften
– Omzetoverzichten
– Contracten, overeenkomsten en andere afspraken

Een goede administratie is de basis voor een goede bedrijfsvoering!

Brothers Consultants & Partners kan voor u uw complete administratie verzorgen. Wij kunnen u ook begeleiden in het opzetten van uw eigen boekhouding, zodat u zelf leert uw boekhouding te verzorgen. In dat geval kunnen wij voor u het jaarverslag opstellen en controles uitvoeren.