Fiscale zaken

Iedere onderneming in Nederland is verplicht om bij verkopen/geleverde diensten BTW in rekening te brengen aan de afnemer.

De BTW die als onderneming wordt ontvangen van de afnemer dient te worden afgedragen aan de belastingdienst.
De door de onderneming betaalde BTW voor inkopen kan worden teruggevorderd van de belastingdienst.

Per periode kan het saldo van de input en output BTW worden verrekend met de belastingdienst.
Deze BTW aangifte kan per kwartaal worden gedaan. Afhankelijk van de wensen van de onderneming kan dit meer of minder frequent.

Over uw winst dient u aan het einde van u boekjaar fiscaal af te rekenen. Indien u een onderneming, niet zijnde een rechtspersoon, bijvoorbeeld een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF), opricht dient u in uw aangifte inkomstenbelasting de cijfers van uw bedrijf mee te nemen.

Als u kiest voor het oprichten van een rechtspersoon, bijvoorbeeld een NV of BV, dan moet deze rechtspersoon zelf aangifte doen bij de belastingdienst.

Buiten deze belasting van het resultaat van uw onderneming dient iedere ondernemer zelf ook inkomstenbelasting te betalen.

Indien u personeel in dienst heeft dient u te voldoen aan alle fiscale wet- en regelgevind inzake de loonbelasting. Brothers Consultants & Partners kan voor u de gehele loonadministratie voeren, van het verzorgen van de loonstroken tot het indienen van de aangifte loonbelasting. Advies inzake arbeidsconflicten en  overige arbeidszaken kan ook worden verleend.

Brothers Consultants & Partners kan voor u al uw fiscale zaken regelen. Zo kunnen wij u op zakelijk vlak helpen met de aangiften van de belastingen die u als ondernemer moet betalen en op particulier vlak met uw aangifte inkomstenbelasting.