Inkomstenbelasting

Brothers Consultants & Partners kan u helpen al u zaken met de belastingdienst op een efficiënte manier te regelen.

Wat kunnen wij onder andere voor u betekenen:

Als u in Nederland woont of Nederlands inkomen geniet kunnen wij voor u de volgende aangiftebiljetten invullen voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen:

  • Het P-biljet:  aangiftebiljet voor particulieren waarin alle inkomsten, aftrekposten en heffingskortingen voorkomen, met uitzondering van de winst uit onderneming.
  • Het F-biljet: aangiftebiljet die wordt ingevuld indien de belastingplichtige is overleden.

Als u niet in Nederland woont, maar wel inkomen heeft vanuit Nederland, kunnen wij voor u de volgende aangiftebiljetten voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen invullen:

  • Het  M-biljet: aangiftebiljet die wordt ingevuld indien u migreert of immigreert. Op deze aangifte worden zowel uw inkomsten die u had toen u in Nederland woonde, als ook de inkomsten in de periode dat u in het buitenland woont aangegeven (buitenlandse belastingplicht)
  • Het C-biljet: aangiftebiljet (voor zowel particulieren als ondernemers) die wordt ingevuld indien u in het buitenland woont.
  • Toeslagen

In Nederland is de mogelijkheid om via de belastingdienst toeslagen aan te vragen voor onder andere huurkosten, zorgkosten en kosten van kinderopvang.

Brothers Consultants & Partners kan voor u deze toeslagen aanvragen en wijzigen.